Service

1Type

Welk type Zumex heeft u?

2Type 2

Welk type Zumex heeft u?

2Type 4

Wat is de foutmeldingscode?

2type

Wat beschrijft de storing het beste?.

2

Voer een reset van de machine uit door netspanning ongeveer 20 minuten van de stroom af te halen. Haal ondertussen het perswerk van de machine, maak deze goed zuiver en plaats deze terug op de machine. Is de foutmelding verdwenen?

2

Plaats nieuwe sinaasappels in de aanvoermand en druk op de [on] knop. Is de foutmelding verdwenen?

2

Selecteer [Calibrate] in druk op [on]. Voer vervolgens de pincode in en druk op [on]. De machine zal bevestiging vragen om de calibratie uit te voeren, druk op [on]. De calibratie zal worden uitgevoerd. Om na afloop terug te keren in het hoofdmenu, druk op de [off] knop. Is de foutmelding verdwenen?

2

De vruchtenteller heeft een 0-waarde bereikt. Deze waarde kan opnieuw ingesteld worden door in het menu naar [Counters] en vervolgens naar [Discounter] te gaan. Dit bevestigen met [on] en de pincode in te vullen. Dit wederom bevestigen met [on]. U bent nu in de mogelijkheid om met de pijltjes-toetsen de vruchtenteller opnieuw in te stellen. Met de [off] knop gaat u steeds één waarde naar rechts. Bevestig de uiteindelijke waarde door de [on] knop in te drukken. Nu kunt u instellen of u de waarde zichtbaar (visible) of verborgen (concealed) wenst te hebben. Druk op [off] om terug te gaan in het menu en uiteindelijk terug te keren in het hoofdmenu. Is de foutmelding verdwenen?

2Type

Controleer of de sapbak correct is gemonteerd, zoals op bijgevoegde afbeelding. Is de foutmelding verdwenen?

2

Is het display van de machine nog wel verlicht?

2

Is er een foutmelding zichtbaar op de machine?

2

Controleer de stroomtoevoer van de machine. Is de stroomkabel of de stekker beschadigd?

2

Controleer het stopcontact van de machine. Probeer een andere stroomtoevoer. Is het probleem verholpen?

2

Is de tapkraan juist gemonteerd aan de sapbak?

2

Is de magneet aan de achterzijde van de tapkraan nog aanwezig?

2

Is de sapbak juist gemonteerd in de machine?

2

Zijn alle scharnieren aan de aan de rechterzijde van de kap nog aanwezig?

2

Is het rubber rondom de acherzijde van de kap nog aanwezig en verkeerd deze in goede staat?

2

Zijn beide schilafwerpers nog aanwezig

2

Zit er speling op het mes? Het kan zijn dat het mes ietswat los zit op de houder waarop deze vastgeklikt wordt.

2

Loopt het perswerk nog synchroom? Is tijdens het draaien van de machine te zien dat één bepaalde persrol of persbol niet goed meedraait.

2Type

Wat beschrijft de storing het beste?

2Type

Controleer de stroomtoevoer van de machine. Is de stroomkabel of de stekker beschadigd?

2

Is het deurtje aan het begin van de sinaasappeltoevoer nog aanwezig?

2

Heeft u problemen met het kantelen van het mes?

2

Controleer het stopcontact van de machine. Probeer een andere stroomtoevoer. Is het probleem verholpen?

2

Wat beschrijft de storing het beste?

2

Controleer de stroomtoevoer van de machine. Is de stroomkabel of de stekker beschadigd?

2

Controleer of de afvalcontainer correct op de machine is aangesloten. Is dit in orde en is probleem verholpen?

2

Neem direct contact op met Zumex Nederland of uw technische dienst

2

Neem direct contact op met Zumex Nederland of uw technische dienst

2

Haal de filter uit de machine en reinig deze volledig. Plaats deze filter vervolgens weer terug in de machine. Is het probleem verholpen?

2

Haal het persmechanisme uit de machine en reinig deze volledig. Plaats deze vervolgens weer terug in de machine. Is het probleem verholpen?

2

Haal het anti-drup mechanisme uit de machine en reinig deze volledig. Plaats deze vervolgens weer terug in de machine. Is het probleem verholpen?

2

Controleer het stopcontact van de machine. Probeer een andere stroomtoevoer. Is het probleem verholpen?

2

Gebruikt u de correcte perssnelheid? Houdt u er rekening mee dat u voor zacht fruit Snelheid 1 gebuikt en dat u voor hard fruit Snelheid 2 gebruikt. Is het probleem verholpen?

2

Gebruikt u de correcte perssnelheid? Houdt u er rekening mee dat u voor zacht fruit Snelheid 1 gebuikt en dat u voor hard fruit snelheid 2 gebruikt. Is het probleem verholpen?

2Type

Wat beschrijft de storing het beste?

2

Controleer de stroomtoevoer van de machine. Is de stroomkabel of de stekker beschadigd?

2

Werkt het persmechanisme van de Zumex Soul niet naar behoren? Bijvoorbeeld doordat de persrollen en persbollen niet synchroom draaien?

2

Zit de voorkap goed op de machine gemonteerd?

2

Waarschijnlijk zit de afvalcontainer vol. Deze dient te worden geleegd en vervolgens teruggeplaatst te worden in de machine. De machine eventueel uit en vervolgens weer aan zetten. Is het probleem verholpen?

2

Controleer het stopcontact van de machine. Probeer een andere stroomtoevoer. Is het probleem verholpen?

2

Zit de afvalcontainer goed in de machine gemonteerd?

2

Is er een blokkade in de binnenzijde van de machine?

2Foutmelding of storing

Heeft u een foutmelding of storing?

2Foutmeldingscode

Wat is de foutmeldingscode?

2

Wat beschrijft de storing het beste?

2

Controleer de bevestiging van de kap. Is deze juist bevestigd?

2

Bevestig de kap opnieuw (zie foto), herstart de machine. Is het probleem verholpen?

2

Controleer de bevestiging van de zijarmen van de kap. Zijn deze juist bevestigd?

2

Bevestig beide armen opnieuw (zie foto), herstart de machine. Is het probleem verholpen?

2

Heeft u een RVS kap of een kunststof kap?

2

Bij RVS kap: Zijn de magneten van de kap nog aanwezig?

2

Bij kunststof kap: Zijn de magneten van de kap nog aanwezig?

2

Zitten de magneten goed voor de sensor? Richt de magneten van de sensor (zie foto). Is het probleem verholpen?

2

Controleer de ophanging van de sapbak. Is deze juist bevestigd?

2

Controleer het kliksysteem van de sapbak. Werkt het kliksysteem nog correct?

2

Voer een reset van de machine uit door netspanning ongeveer 20 minuten van de stroom af te halen. Is de foutmelding verdwenen?

2

Voer een reset van de machine uit door netspanning ongeveer 20 minuten van de stroom af te halen. Haal ondertussen het perswerk van de machine, maak deze goed zuiver en plaats deze terug op de machine. Is de foutmelding verdwenen?

2

Controleer de stroomtoevoer van de machine. Is de stroomkabel of de stekker beschadigd?

2

Controleer het stopcontact van de machine. Probeer een andere stroomtoevoer. Is het probleem verholpen?

2

Voer een reset van de machine uit door netspanning ongeveer 20 minuten van de stroom af te halen. Haal ondertussen het perswerk van de machine, maak deze goed zuiver en plaats deze terug op de machine. Is de foutmelding verdwenen?

2

Maak de afvalbak(ken) leeg. Reset het afvalniveau door de mode knop ingedrukt te houden totdat u een dubbele toon hoort. Controleer de settings op het scherm. Mocht deze op professioneel 03 staan, dan moet de mode knop nogmaals ingedrukt worden totdat u wederom een dubbele toon hoort. Is de foutmelding verdwenen?

2

Druk de mode knop in totdat u een dubbele toon hoort. In het scherm krijgt u weer het voor u bekende scherm te zien met de melding automatisch (foto). Is de storing opgelost?

2

Is het display van de machine nog wel verlicht?

2

Is er een foutmelding zichtbaar op de machine?

2

Controleer de stroomtoevoer van de machine. Is de stroomkabel of de stekker beschadigd?

2

Controleer het stopcontact van de machine. Probeer een andere stroomtoevoer. Is het probleem verholpen?

2

Is de drukknop van de tapkraan nog aanwezig?

2

Is de drukknop nog magnetisch? Neem een metalen voorwerp en houdt deze bij de tapkraan. Is het magnetische veld nog aanwezig?

2

Wanneer het magnetische veld aanwezig is, maar wanneer de kraan wordt ingedrukt het persmechanisme niet gaat draaien, is waarschijnlijk de tapsensor defect.

2

Zijn de magneten aan de binnenzijde van het podium nog aanwezig?

2

Zijn de magneten nog magnetisch? Neem een metalen voorwerp en houdt deze bij de tapkraan. Is het magnetisch veld nog aanwezig?

2

Is de oranje schroef bovenop de draaischijf nog aanwezig?

2

Het defect zit waarschijnlijk in het tandwielmechanisme.

2

Zijn de instellingen van het transportbandje correct ingesteld? Bekijk de film waarbij uitgelegd wordt hoe het pulp-out systeem ingesteld kan worden.

2

Is het pulp-out systeem goed zuiver? Bekijk de manual waarbij de schoonmaakinstructies worden toegelicht.

2

Is het pulp-out systeem goed gemonteerd? Bekijk in de volgende afbeelding hoe het systeem gemonteerd moet worden. (foto)

2

Draait de as van het motortje nog rond? Hiermee bedoelen we de volgende as

2

Is de as van dit motortje beschadigd? Het kan zijn dat door een beschadiging op de as, er onvoldoende grip is op het rollertje van het lopende bandje.

2

Zijn beide schilafwerpers nog aanwezig (foto)

2

Zit er speling op het mes? Het kan zijn dat het mes ietswat los zit op de houder waarop deze vastgeklikt wordt.

2

Loopt het perswerk nog synchroom? Is tijdens het draaien van de machine te zien dat één bepaalde persrol of persbol niet goed meedraait.

2

Is de sapbak goed gemonteerd op de machine? Het kan zijn dat de sapbak ietswat los zit.

2

Controleer het kliksysteem van de sapbak. Werkt dit klikmechanisme nog correct?

2

Is het rubber achter de sapbak nog aanwezig?

2

Is het rubber rondom de kap nog aanwezig?

2Type 2

Welk type Zumex heeft u?

2Type 4

Wat is de foutmeldingscode?

2type

Wat beschrijft de storing het beste?.

2

Voer een reset van de machine uit door netspanning ongeveer 20 minuten van de stroom af te halen. Haal ondertussen het perswerk van de machine, maak deze goed zuiver en plaats deze terug op de machine. Is de foutmelding verdwenen?

2

Plaats nieuwe sinaasappels in de aanvoermand en druk op de [on] knop. Is de foutmelding verdwenen?

2

Selecteer [Calibrate] in druk op [on]. Voer vervolgens de pincode in en druk op [on]. De machine zal bevestiging vragen om de calibratie uit te voeren, druk op [on]. De calibratie zal worden uitgevoerd. Om na afloop terug te keren in het hoofdmenu, druk op de [off] knop. Is de foutmelding verdwenen?

2

De vruchtenteller heeft een 0-waarde bereikt. Deze waarde kan opnieuw ingesteld worden door in het menu naar [Counters] en vervolgens naar [Discounter] te gaan. Dit bevestigen met [on] en de pincode in te vullen. Dit wederom bevestigen met [on]. U bent nu in de mogelijkheid om met de pijltjes-toetsen de vruchtenteller opnieuw in te stellen. Met de [off] knop gaat u steeds één waarde naar rechts. Bevestig de uiteindelijke waarde door de [on] knop in te drukken. Nu kunt u instellen of u de waarde zichtbaar (visible) of verborgen (concealed) wenst te hebben. Druk op [off] om terug te gaan in het menu en uiteindelijk terug te keren in het hoofdmenu. Is de foutmelding verdwenen?

2Type

Controleer of de sapbak correct is gemonteerd, zoals op bijgevoegde afbeelding (foto). Is de foutmelding verdwenen?

2

Is het display van de machine nog wel verlicht?

2

Is er een foutmelding zichtbaar op de machine?

2

Controleer de stroomtoevoer van de machine. Is de stroomkabel of de stekker beschadigd?

2

Controleer het stopcontact van de machine. Probeer een andere stroomtoevoer. Is het probleem verholpen?

2

Is de tapkraan juist gemonteerd aan de sapbak?

2

Is de magneet aan de achterzijde van de tapkraan nog aanwezig?

2

Is de sapbak juist gemonteerd in de machine?

2

Zijn alle scharnieren aan de aan de rechterzijde van de kap nog aanwezig?

2

Is het rubber rondom de acherzijde van de kap nog aanwezig en verkeerd deze in goede staat?

2

Zijn beide schilafwerpers nog aanwezig

2

Zit er speling op het mes? Het kan zijn dat het mes ietswat los zit op de houder waarop deze vastgeklikt wordt.

2

Loopt het perswerk nog synchroom? Is tijdens het draaien van de machine te zien dat één bepaalde persrol of persbol niet goed meedraait.

    Neem contact op met Zumex Nederland of uw technische dienst
    Deze website wordt beschermd door reCAPTCHA en de Google Privacy Policy en Terms of Service zijn van toepassing.

    Ga naar de bovenkant